Tel:

Tel:

22-350-65-67

71-707-25-13

|

Email:

Email:

Kurs termowizja w Energetyce

Zapraszamy Państwa do udziału w kursie Termowizja w Energetyce". Kurs jest przeznaczony dla osób zajmujących się wykonywaniem pomiarów termowizyjnych i chcących poszerzyć swoje umiejętności z dziedziny diagnostyki termowizyjnej w branży elektrycznej. Diagnostyka termowizyjna instalacji elektrycznych pozwala wykrywać awarie już w bardzo wczesnym stadium jej powstawania, oraz wykrywać miejsca zwiększonych strat energii. Celem kursu jest nauka wykonania poprawnego pomiaru oraz eliminacja błędów, czyli jak prawidłowo wykonać badanie termowizyjne oraz jak poprawnie interpretować otrzymane zobrazowania termiczne. Plan kursu przedstawia się następująco:

 

W ramach kursu każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w wersji papierowej skrypt "Termowizja w Praktyce" oraz materiały w wersji elektronicznej. Materiały w wersji elektronicznej zawierają : rozszerzone tabele emisyjności materiałów (ponad 7 tysięcy materiałów, przykładowe raporty termowizyjne, kilka set termogramów do późniejszej samodzielnej pracy.

termowizja w energetyce
  • Podstawowe zagadnienia dotyczące pomiarów termowizyjnych

  • Emisyjność i odbijalność

  • Temperatura radiacyjna

  • Parametry kamery termowizyjnej używanej do diagnostyki w energetyce

  • Metodologia wykonywania pomiarów w energetyce

  • Interpretacja otrzymanych zobrazowań termicznych i klasyfikacja błędów

  • Przykładowe z pomiarów instalacji energetycznych

  • Tworzenie sprawozdania-raportu z badania

  • Najczęściej popełniane błędy podczas wykonywania pomiarów termowizyjnych w energetyce

kurs termowizja w energetyce  2

Kurs "Termowizja w Energetyce i Elektryce"

Termowizja Warszawa Kontakt

INFOLINIA:

22-350-65-67

71-707-25-13

szkolenia termowizja kontakt

cena :

900  zł brutto

Cena kursu : 900zl brutto.

 

W cenie kursu uczestnik otrzymuje:

1)Skrypt: „Termowizja w Praktyce”

2)Płytę CD z materiałami w wersji elektronicznej.

3)Oprogramowanie do sporządzania raportów z badan i obróbki termogramów.  

4)Tabele emisyjności materiałów ponad 5 tyś. Materiałów

5)Wykresy i tabele dotyczące wyznaczania „komfortu cieplnego” w budynkach.

6)Certyfikat ukończenia kursu TII-1

 

NA KURSACH DO DYSPOZYCJI UCZESTNIKÓW SĄ WYSOKIEJ JAKOŚCI KAMERY TERMOWIZYJNE O MATRYCACH 320X240 wraz w wymiennymi obiektywami 45 , 12 , 7 stopni

 

Harmonogram zajęć i program kursu "Termowizja w Energetyce i Przemysle"

 

 

1. WPROWADZENIE. (zajęcia teoretyczne)

 

a) Podstawowe informacje o termowizji i kamerach termowizyjnych.

b) Zastosowania pomiarów termowizyjnych. (przemysł, budownictwo energetyka, elektroenergetyka, medycyna

itd.)

c) Teoria wymiany ciepła.

d) Co to jest promieniowanie podczerwone. (prawo Stefana Boltzmana i inne zagadnienia dotyczące podczerwieni )

 

2. KAMERY TERMOWIZYJNE - budowa, rodzaje i zastosowania.

 

a) Rodzaje kamer termowizyjnych.

b) Budowa kamery termowizyjnej (omówienie poszczególnych podzespołów)

c) Detektory kamer termowizyjnych, optyka, tryby pomiarów i funkcje pomiarowe.

d) Optyka – możliwości stosowania

e) Dostępność kamer na rynku (omówienie producentów sprzętu termowizyjnego)

 

3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW KAMER TERMOWIZYJNYCH. lekcyjna

 

a) Rozdzielczość detektorów podczerwieni oraz wielkość pojedynczego detektora.

b) Rodzaje detektorów podczerwieni.

c) Optyka kamer termowizyjnych. Pole widzenia F.O.V.

d) I.F.O.V. pole widzenia dla pojedynczego piksela (jak obliczać)

e) Czułość termiczna N.E.D.T.

f) Zakres pomiarowy.

g) Częstotliwość odświeżania obrazu.

h) Ustawianie ostrości w kamerach termowizyjnych.

i) Korekcja współczynnika emisyjności

j) Tryby pomiarowe

k) Funkcje pomiarowe w kamerach i oprogramowaniach.

l) Laser- czy potrzebny i kiedy się przydaje.

m) Film w podczerwieni: radiometryczny i nie radiometryczny.

n) JAK DOBRAĆ KAMER TERMOWIZYJNA DO SWOICH POTRZEB.

 

4. WPROWADZENIE DO WYKONYWANIA POMIARÓW. (zajęcia teoretyczno-praktyczne) podczas tego wykładu używamy kamer termowizyjnych, żeby zobaczyć w praktyce co znaczą poszczególne zagadnienia a

 

a) Promieniowanie podczerwone (systematyka w przyrodzie, zakres spektralny, …)

b) Przepuszczalność promieniowania podczerwonego przez atmosferę.

c) Przepuszczalność promieniowania przez elementy optyczne.

d) Emisyjność materiałów – jak wpływ ma współczynnik emisyjności na prawidłowe wykonanie pomiaru.

e) Odbijalność materiałów – od czego zależy i kiedy ma wpływ na poprawność pomiaru.

f) Temperatura radiacyjna (odbita) – Co to jest? Jak wyznaczać i jaki ma wpływ na pomiar.

g) Pozostałe parametry wpływające na prawidłowy pomiar (odległość badanego obiektu, wilgotność względna

powietrza w trakcie pomiaru, temperatura powietrza.

 

5. ZASADY POPRAWNEGO WYKONYWANIA TERMOGRAMÓW - zdjęć termowizyjnych) (zajęcia teoretyczno-praktyczne ) podczas tego wykładu używamy kamer termowizyjnych, żeby zobaczyć w praktyce co znaczą poszczególne zagadnienia 1 godzina lekcyjna

 

a) Omówienie podstaw wykonywania termogramów.

b) Metody wyznaczania współczynnika emisyjności badanych obiektów i ich elementów.

c) Temperatura radiacyjna i jej duży wpływ na pomiar budynków.

d) Najczęściej popełniane błędy podczas wykonywania pomiarów.

e) Refleksy-odbicia, czy da się ominąć i jak zakłócają one pomiar.

f) Błędy wynikające ze stosowania nieodpowiedniego sprzętu (źle dobrana kamera termowizyjna).

g) Warunki zewnętrzne utrudniające prawidłowe wykonanie pomiaru.

 

6. NIETYPOWE POMIARY W PRZEMYŚLE.

 

a) Przykłądy zastosowań pomiarów termowizyjnych w przemyśle.

b) Badania termowizyjne w przemyśle, przy uzyciu BSP.

 

 

8. OBSŁUGA KAMER TERMOWIZYJNYCH - kursanci samodzielnie zapoznają się z obsługa kamer termowizyjnych pod okiem prowadzącego (zajęcia praktyczne )

 

a) Ustawianie parametrów pomiarowych (emisyjność, odbijalność, temperatura radiacyjna, wilgotność względna,

odległość )

b) Ustawianie zakresu skali temperatur .

c) Wykorzystanie funkcji pomiarowych : punkty pomiarowe, obszary pomiarowe, wyznaczanie max. i min. ,

korzystanie z izoterm oraz przedziałów

d) Wykonywanie zdjęć sekwencyjnych

e) Nagrywanie filmu termowizyjnego.

 

9. RAPORT Z PRZEPROWADZONEO BADANIA TERMOWIZYJNEGO.kursanic wykonaują samodzielnie raport zgodnie z obowiązującymy wytycznymi (do sporządzenia raportu uzywamy oprogamowania: FLIR TOOLS, TESTO IR SOFT, FLUKR SMART VIEW lub innego.

 

10. OMÓWIENIE NAJCZĘSCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PODCZAS WYKONYWANIA POMIARÓW TERMOWIZYJNYCH W ENERGETYCE I PRZEMYŚLE.

 

11. PYTANIA I ODPOWEDZI.

12. ZAKOŃCZENIE KUSRU WRAZ Z WĘCZENIEM CERTYFIKATÓW.

IMG_1652 WYŚLIJ ZGŁOSZENEI NA KURS

(szczególy)

(szczególy)

(szczególy)

 

(szczególy)

(szczególy)

(szczególy)

 

(szczególy)

(szczególy)

(szczególy)

 

(szczególy)

(szczególy)

(szczególy)

 

(szczególy)

(szczególy)

(szczególy)

 

(szczególy)

(szczególy)

(szczególy)

 

(szczególy)

(szczególy)

(szczególy)

 

(szczególy)

(szczególy)

(szczególy)

 

TERMOWIZJA W ENERGETYCE/ELEKTRYCE                                             1.07.2021  WROCŁAW

 

TERMOWIZJA W ENERGETYCE/ELEKTRYCE                                            7.07.2021 WARSZAWA

 

 

TERMOWIZJA W ENERGETYCE/ELEKTRYCE                                               14.07.2021 GDAŃSK

 

TERMOWIZJA W ENERGETYCE/ELEKTRYCE                                         22.07.2021 WARSZAWA